Ružomberčania fotografujú 2021, VI. ročník.

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem o mesto Ružomberok a jeho okolie, priblížiť život v ňom, zachytiť a zdokumentovať jeho premeny. Pritiahnuť všeobecný záujem o fotografiu a tvorbu s ňou spojenú, fotografické a umelecké dianie, o kultúrne príležitosti v meste. Súťaž je určená pre všetkých neorganizovaných a neprofesionálnych záujemcov a nadšencov fotografie, ktorí majú vzťah k nášmu mestu Ružomberok, či už pôvodom, pobytom, prácou alebo štúdiom. Fotografie môžu zaslať len ich autori.

Kalendár


Otvorenie: 21.05.2021
Uzávierka: 30.09.2021
Porota: 01.10.2021 - 04.10.2021
Výsledky: 22.10.2021
Vernisáž: 31.10.2021 o 18.00

Propozície:

Témy


1. Moje mesto Ružomberok.

2. Moja rodina, práca, dovolenka.

3. Môj najlepší záber.

Ceny


Témy 1., 2. a 3. – finančné ceny v každej téme vo výške:
1. cena 70 Eur,
2. cena 50 Eur,
3. cena 30 Eur,
Cena Roba Kolára,
Cena Fotoklubu RK 1924.

Partneri


Mesto Ružomberok,

Robo Kolár,

WEGA LH, s.r.o. Liptovský Hrádok,

WANAKA Education, s.r.o. Liptovský Hrádok.

Organizátor


o.z.Fotoklub RK 1924 (www.fotoklub.sk)