Ružomberčania fotografujú 2019

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem o mesto Ružomberok a jeho okolie, priblížiť život v ňom, zachytiť a
zdokumentovať jeho premeny. Pritiahnuť všeobecný záujem o fotografiu a tvorbu s ňou spojenú,
fotografické a umelecké dianie, kultúrne príležitosti v meste.

Súťaž je určená pre všetkých neorganizovaných a neprofesionálnych záujemcov a nadšencov fotografie, ktorí majú vzťah k
nášmu mestu, či už pôvodom, pobytom, prácou alebo štúdiom. V súťažných témach môžu zaslať
fotografie len ich autori.

Do súťaže sa prostredníctvom internetového portálu http://www.fototime.sk v súlade s cieľom a
pravidlami súťaže (príloha č.1) prijímajú digitálne alebo digitalizované fotografie z oblasti Ružomberka
a jeho okolia
.

Témy súťaže:
Súťaž je rozdelená do nasledovných súťažných tém bez obmedzenia veku:
1. Moje mesto Ružomberok,
2. Moja rodina, práca, dovolenka,
3. Môj najlepší záber

Kalendár


Otvorenie súťaže: 1. 6. 2019, 00:00:00
Uzávierka prijímania fotografií: 22. 9. 2019, 23:59:59
Porota: 24. 9. 2019 - 26. 9. 2019
    Fotoklub RK 1924 - určí členov poroty

Zaplatenie účastníckeho poplatku: najneskôr do 22. 9. 2019 pripísaním na účet o.z.
             Prima banka, pobočka Ružomberok, IBAN: SK 55 3100 0000 0043 2003 5518

Oznámenie výsledkov: 2. 11. 2019
Vernisáž výstavy: 2. 11. 2019, 18.00
Výstava Synagóga Ružomberok: 1. 11. - 30. 11. 2019

Propozície:

Témy


1. Moje mesto Ružomberok

2. Moja rodina, práca, dovolenka

3. Môj najlepší záber

Ceny


Témy 1, 2 a 3 – finančné ceny v každej téme vo výške:
    1. cena 70 Eur
    2. cena 50 Eur
    3. cena 30 Eur

Partneri


Mesto Ružomberok
Róbert Kolár
WEGA LH, s.r.o. Liptovský Hrádok
WANAKA Group, s.r.o. Liptovský Hrádok

Organizátor