O NÁS

Našou životnou vášňou sa stala fotografia. Krásna a  čarovná. Tak vznikla myšlienka, ktorej autorom je Miroslav Trepáč, vytvoriť priestor pre fotografické súťaže, ktorý na jednom mieste spojí autorov, odborníkov  a hlavne ľudí, ktorí milujú peknú a dobrú fotografiu. Dnes už pravidelne organizujeme a pomáhame organizovať fotografické súťaže regionálneho aj medzinárodného významu. Zároveň sme vytvorili priestor, ktorý umožňuje fotografie archivovať a v archíve pomocou zadaných podmienok aj vyhľadávať a zobrazovať. Chceme ľuďom robiť radosť. Posúďte, či sa nám to darí.


Mirko

Ing. Miroslav TREPÁČ

autor myšlienky
organizátor súťaží
donor
Majko

Ing. Marián VOZÁRIK

analytik
programátor
dobrovoľník
Izka

Izabela TREPÁČOVÁ

programátorka
dizajnérka
dobrovoľníčka


PORTÁL FOtoTIME.sk

Každý deň vzniká nespočetne veľa fotografií. Technika a sociálne siete umožňujú ich zdieľanie, ale nezabezpečujú tvorbu prehľadného archívu, neumožňujú konfrontovať svoju tvorbu s ostatnými autormi aj na základe posúdenia diel odborníkmi.

V roku 2011 založil Miroslav Trepáč fotografickú súťaž Liptovský Hrádok vo fotografii (LHvF). Súťaž umožnila autorom zasielať do súťaže fotografie elektronicky, prostredníctvom e-mailov. Spracovať množstvo správ a zachovať anonymitu autorov fotografií pri ich hodnotení porotou vyžadovalo veľa časovo náročnej práce. V rokoch 2013/14 tak pri príprave 4. ročníka súťaže LHvF vznikla prvá verzia fotografického portálu na zorganizovanie fotografických súťaží. Naprogramoval ju Ing. Marián Vozárik. V roku 2020 sme pripravili a pod názvom FOtoTIME.sk spustili modernú verziu portálu, ktorú aktuálne s pomocou M. Vozárika programuje Izabela Trepáčová.

Portál FOtoTIME.sk je zároveň miestom, kde nájdete informácie o aktuálnych fotografických súťažiach, ktorých sme organizátor alebo spoluorganizátor.

Ďakujeme spoločnosti WEGA LH, s.r.o. a jej konateľovi Ing. Zoltánovi Kis LENGYELOVI za dlhoročnú podporu našej práce.


Z HISTÓRIE

Liptov prirodzene volá vytvoriť krásne a hodnotné fotografie. Liptovský Hrádok je známy tradíciou organizovania fotografických a filmárskych súťaží. Príkladom je medzinárodná fotografická súťaž Liptov vo fotografii, ktorej 1. ročník sa uskutočnil už v roku 1982. Túto tradíciu aktívne udržiavame a rozvíjame formou našich projektov resp. projektov našich partnerov.

Pár z nich :

Liptovský Hrádok vo fotografii - 10 ročníkov od roku 2011

Liptov vo fotografii - ročníky 2014, 2016

Ružomberčania fotografujú - 5 ročníkov od roku 2017

Najkrajšia fotografia z územia MAS - ročník 2020