Ružomberčania fotografujú 2020, V. ročník.

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem o mesto Ružomberok a jeho okolie, priblížiť život v ňom, zachytiť a zdokumentovať jeho premeny. Pritiahnuť všeobecný záujem o fotografiu a tvorbu s ňou spojenú, fotografické a umelecké dianie, o kultúrne príležitosti v meste. Súťaž je určená pre všetkých neorganizovaných a neprofesionálnych záujemcov a nadšencov fotografie, ktorí majú vzťah k nášmu mestu Ružomberok, či už pôvodom, pobytom, prácou alebo štúdiom. Fotografie môžu zaslať len ich autori.

Kalendár


Otvorenie: 04.07.2020
Uzávierka: 27.09.2020 
Porota: do 04.10.2020
Výsledky: 20.10.2020
Vernisáž: 31.10.2020 o 18.00

 

 

Propozície:

Témy


1. Moje mesto Ružomberok.

2. Moja rodina, práca, dovolenka.

3. Môj najlepší záber.

Ceny


Témy 1, 2 a 3 – finančné ceny v každej téme vo výške: 
1. cena 70 Eur
2. cena 50 Eur
3. cena 30 Eur

Cena Fotoklubu RK 1924
Cena Roba Kolára

Partneri


Mesto Ružomberok,
Robo Kolár, WANAKA Group, s.r.o. Liptovský Hrádok,
WEGA LH, s.r.o. Liptovský Hrádok.

Organizátor


o.z. Fotoklub RK 1924 (www.fotoklub.sk)