Liptovský Hrádok vo fotografii 2021, X. ročník

Cieľom súťaže je prostredníctvom fotografie dokumentovať život a dianie v meste Liptovský Hrádok a jeho okolí a vytvárať digitálny archív dostupný širokej verejnosti a nasledujúcim generáciám. Do súťaže sa prostredníctvom internetového portálu http://www.FOtoTIME.sk v súlade s cieľom a pravidlami súťaže (príloha č.1) prijímajú digitálne alebo digitalizované fotografie z oblastí definovanými v propozíciách.

Kalendár


Otvorenie: 14.04.2021
Uzávierka: 12.09.2021
Porota: do 26.09.2021
Oznámenie výsledkov a odovzdanie cien: do 30.11.2021

Propozície:

Témy


A1: Krásy Liptovského Hrádku

A2: Život v Liptovskom Hrádku

A3: Arborétum Liptovský Hrádok

N1: Kronika Liptovského Hrádku - historické zábery

Ceny


Autori bez rozdielu veku: 
Témy A1, A2, A3 – medaila a ceny v každej téme vo výške:
1. cena 50 Eur
2. cena 40 Eur 
3. cena 30 Eur 
Mladým fotoobjektívom (autori do 18 rokov vrátane):
Jedna cena spoločne za všetky súťažné témy - medaila a ceny v každej téme vo výške: 
1. cena 40 Eur
2. cena 30 Eur
3. cena 20 Eur
Porota a usporiadateľ môže udeliť čestné uznania a ďalšie ceny resp. niektorú cenu neudeliť.

Partneri


WEGA LH, s.r.o.,

WANAKA Group, s.r.o.,

Komunitná nadácia Liptov

Organizátor


WANAKA Education, s.r.o.