Liptovský Hrádok vo fotografii 2021

Cieľom súťaže je prostredníctvom fotografie dokumentovať život a dianie v meste Liptovský Hrádok a jeho okolí a vytvárať digitálny archív dostupný širokej verejnosti a nasledujúcim generáciám.Do súťaže sa prostredníctvom internetového portálu http://www.FOtoTIME.sk v súlade s cieľom a pravidlami súťaže (príloha č.1) prijímajú digitálne alebo digitalizované fotografie z oblastí definovanými v propozíciách.

Kalendár


Otvorenie súťaže:                     14.04.2021
Uzávierka prijímania fotografií: 12.09.2021
Porota:                                      do 26.09.2021
Oznámenie výsledkov a odovzdanie cien: do 30.11.2021

Propozície:

Témy


A1: Krásy Liptovského Hrádku

A2: Život v Liptovskom Hrádku

A3: Arborétum Liptovský Hrádok

N1: Kronika Liptovského Hrádku - historické zábery

Ceny


Autori bez rozdielu veku: 

Témy A1, A2, A3 – medaila a ceny v každej téme vo výške: 

1. cena 50 Eur

2. cena 40 Eur

3. cena 30 Eur

Mladým fotoobjektívom (autori do 18 rokov vrátane):

Jedna cena spoločne za všetky súťažne témy - medaila a ceny v každej téme vo výške:

1. cena 40 Eur

2. cena 30 Eur

3. cena 20 Eur


Porota a usporiadateľ môže udeliť čestné uznania a ďalšie ceny resp. niektorú cenu neudeliť.

Partneri


WEGA LH, s.r.o., WANAKA Group, s.r.o., Komunitná nadácia Liptov

Organizátor


WANAKA Education, s.r.o.