Liptovský Hrádok vo fotografii 2022, XI. ročník

Cieľom súťaže je prostredníctvom fotografie dokumentovať život a dianie v meste Liptovský Hrádok a jeho blízkom okolí a vytvárať digitálny archív dostupný širokej verejnosti.

Kalendár


Otvorenie súťaže: 15.09.2022, 08:30:00

Uzávierka prijímania fotografií: 17.11.2022, 23:59:59

Porota: do 27.11.2022

Oznámenie výsledkov a odovzdanie cien: do 31.12.2022

Propozície:

Témy


Téma A1: Krásy Liptovského Hrádku

Téma A2: Život v Liptovskom Hrádku

Téma A3: Kriváň - Cena MUDr. Dušana Červeňa (fotografie vrchu Kriváň)

Téma N1: Kronika Liptovského Hrádku - historické zábery

Ceny


Autori bez rozdielu veku:

Témy A1, A2, A3 – diplom a finančná cena v každej téme vo výške:

1. cena 50 Eur

2. cena 40 Eur

3. cena 30 Eur

Mladým fotoobjektívom (autori do 18 rokov vrátane):

Jedna cena spoločne za všetky súťažne témy – diplom a vecná cena vo výške: 

1. cena 40 Eur

2. cena 30 Eur

3. cena 20 Eur

Porota a usporiadateľ môže udeliť čestné uznania a ďalšie ceny resp. niektorú cenu neudeliť.

Partneri


Jazyková škola WANAKA Liptovský Hrádok

WEGA LH, s.r.o., WANAKA Group, s.r.o.  Komunitná nadácia Liptov

Organizátor


WANAKA Education, s.r.o.