Názov súťaže Počet tém Počet autorov Počet fotografií Výsledky Katalóg Štatistika Uzávierka
Liptov vo fotografii 2014 5 57 419 - - 15.10.2014
Liptov vo fotografii 2016 5 88 602 - - - 22.10.2016