Názov súťaže Počet tém Počet autorov Počet fotografií Výsledky Katalóg Štatistika Uzávierka
TAMAPO 2017 interný výber 1 14 59 - - - 25.04.2017
TAMAPO 2017 1 1 315 - - - 01.06.2017