Ružomberčania fotografujú 2018

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem o mesto Ružomberok a jeho okolie, priblížiť život v ňom, zachytiť a
zdokumentovať jeho premeny. Pritiahnuť všeobecný záujem o fotografiu a tvorbu s ňou spojenú,
fotografické a umelecké dianie, priblížiť výstavné aktivity Liptovského múzea a kultúrne príležitosti v
meste.

Súťaž je určená pre všetkých neorganizovaných a neprofesionálnych záujemcov a nadšencov fotografie, ktorí majú vzťah k
nášmu mestu, či už pôvodom, pobytom, prácou alebo štúdiom. V súťažných témach môžu zaslať
fotografie len ich autori.

Do súťaže sa prostredníctvom internetového portálu http://www.fototime.sk v súlade s cieľom a
pravidlami súťaže (príloha č.1) prijímajú digitálne alebo digitalizované fotografie z oblasti Ružomberka
a jeho okolia
.

Témy súťaže:
Súťaž je rozdelená do nasledovných súťažných tém bez obmedzenia veku:
1. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PRIEMYSEL
2. ŽIVOT V MESTE A OKOLÍ, VOĽNÝ ČAS, RODINA, KRAJINA, PRÍRODA,
3. ARCHITEKTÚRA, DOKUMENT A PAMIATKY

Kalendár


Otvorenie súťaže: 15. 5. 2018, 00:00:00
Uzávierka prijímania fotografií: 15. 8. 2018, 23:59:59
Porota: 20. 8. 2018
    Fotoklub RK 1924 - určí členov poroty

Zaplatenie účastníckeho poplatku: najneskôr do 15. 8. 2018 pripísaním na účet o.z.
             Prima banka, pobočka Ružomberok, IBAN: SK 55 3100 0000 0043 2003 5518

Oznámenie výsledkov: 2. 9. 2018
Vernisáž výstavy: 2. 9. 2018, 18.00
Výstava Synagóga Ružomberok: 2. 9. - 29. 9. 2018

Propozície:

Témy


1. Životné prostredie, priemysel

2. Život v meste a okolí, voľný čas, rodina, krajina, príroda

3. Architektúra, dokument a pamiatky

Ceny


Témy 1, 2 a 3 – finančné ceny v každej téme vo výške:
    1. cena 70 Eur
    2. cena 50 Eur
    3. cena 30 Eur

Partneri


Mesto Ružomberok
Kandidát na primátora mesta Ružomberok Róbert Kolár

WEGA LH, s.r.o. Liptovský Hrádok
WANAKA Group, s.r.o. Liptovský Hrádok

Organizátor