Ružomberčania fotografujú 2022, VII. ročník.

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem o mesto Ružomberok a jeho okolie, priblížiť život v ňom, zachytiť a zdokumentovať jeho premeny. Pritiahnuť všeobecný záujem o fotografiu a tvorbu s ňou spojenú, fotografické a umelecké dianie, o kultúrne príležitosti v meste.
Súťaž je určená pre všetkých neorganizovaných /vo fotografických kluboch a zväzoch/ a neprofesionálnych záujemcov a nadšencov fotografie, ktorí majú vzťah k mestu Ružomberok, či už pôvodom, pobytom, prácou alebo štúdiom. Fotografie môžu zaslať len ich autori.

Do súťaže sa prostredníctvom internetového portálu http://www.fototime.sk v súlade s cieľom a pravidlami súťaže (príloha č.1) prijímajú digitálne alebo digitalizované fotografie z oblasti Ružomberka a jeho blízkeho okolia – neplatí pre tému 1. a 2.

Kalendár


Otvorenie: 7.7.2022
Uzávierka: 25.9.2022
Porota: 26.9.2022 - 16.10.2022
Výsledky: 16.10.2022
Vernisáž: 4.11.2022 o 17.00

Propozície:

Témy


1. Môj najlepší záber

2. Moja rodina, práca, dovolenka

3. Moje mesto Ružomberok

Ceny


Témy 1, 2 a 3 – finančné ceny v každej téme vo výške: 
1. cena 70 Eur
2. cena 50 Eur
3. cena 30 Eur

Cena Fotoklubu RK 1924
Cena fotoportálu fototime.sk

Partneri


Mesto Ružomberok,
WEGA LH, s.r.o. Liptovský Hrádok, 
WANAKA Education, s.r.o. Liptovský Hrádok.

Organizátor


o.z.Fotoklub RK 1924 (www.fotoklub.sk)