Liptovský Hrádok vo fotografii 2023, XII. ročník

Cieľom súťaže je prostredníctvom fotografie dokumentovať život a dianie v meste Liptovský Hrádok a jeho okolí, popularizovať mesto Liptovský Hrádok a vytvárať digitálny archív dostupný širokej verejnosti.

Kalendár


Otvorenie: 02.10.2023, 08:30:00

Uzávierka: 19.11.2023, 23:59:59

Porota: do 03.12.2023

Výsledky a odovzdanie cien: do 15.12.2023

Propozície:

Témy


Téma A1: Krásy Liptovského Hrádku

Téma A2: Život v Liptovskom Hrádku

Téma A3: Kriváň - Cena MUDr. Dušana Červeňa (fotografie vrchu Kriváň)

Téma N1: Kronika Liptovského Hrádku - historické zábery

Ceny


Autori bez rozdielu veku:

Témy A1, A2, A3 – diplom a finančná cena v každej téme vo výške:

1. cena 60 Eur

2. cena 40 Eur

3. cena 30 Eur

Mladým fotoobjektívom (autori do 18 rokov vrátane):

Jedna cena spoločne za všetky súťažne témy – diplom a vecná cena vo výške: 

1. cena 40 Eur

2. cena 30 Eur

3. cena 20 Eur

Porota a usporiadateľ môže udeliť čestné uznania a ďalšie ceny resp. niektorú cenu neudeliť.

Partneri


Jazyková škola WANAKA Liptovský Hrádok

WEGA LH, s.r.o., WANAKA Group, s.r.o., Komunitná nadácia Liptov

Organizátor


WANAKA Education, s.r.o.