Ružomberčania fotografujú 2024, IX. ročník.

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem o mesto Ružomberok a jeho okolie, priblížiť život v ňom, zachytiť a zdokumentovať jeho premeny. Pritiahnuť všeobecný záujem o fotografiu a tvorbu s ňou spojenú, fotografické a umelecké dianie, o kultúrne príležitosti v meste.
Súťaž je určená pre všetkých neorganizovaných (vo fotografických kluboch a zväzoch) a neprofesionálnych záujemcov a nadšencov fotografie, ktorí majú vzťah k mestu Ružomberok, či už pôvodom, pobytom, prácou alebo štúdiom. Fotografie môžu zaslať len ich autori.

Do súťaže sa prostredníctvom internetového portálu http://www.fototime.sk v súlade s cieľom a pravidlami súťaže (príloha č.1) prijímajú digitálne alebo digitalizované fotografie z oblasti Ružomberka a jeho blízkeho okolia – neplatí pre tému 1. a 2.

Kalendár


Otvorenie súťaže: 24.6.2024, 00:00:00

Uzávierka prijímania fotografií: 30.9.2024, 23:59:59

Porota: 6.10. - 8.10.2024

Propozície:

Témy


1. Môj najlepší záber

2. Moja rodina, práca, dovolenka

3. Moje mesto Ružomberok

Ceny


Témy 1, 2 a 3 – finančné ceny v každej téme vo výške:

   1. cena 70 Eur

   2. cena 50 Eur

   3. cena 30 Eur

   Cena Fotoklubu RK 1924

   Cena fotoportálu fototime.sk

Partneri


Mesto Ružomberok

WANAKA Education, s.r.o.

WEGA LH, s.r.o.

Organizátor


o.z. Fotoklub 1924

www.fotoklub.sk