Ružomberčania fotografujú 2017

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem o mesto Ružomberok a jeho okolie, priblížiť život v ňom, zachytiť a
zdokumentovať jeho premeny. Pritiahnuť všeobecný záujem o fotografiu a tvorbu s ňou spojenú,
fotografické a umelecké dianie, priblížiť výstavné aktivity Liptovského múzea a kultúrne príležitosti v
meste.

Súťaž je určená pre všetkých neorganizovaných záujemcov a nadšencov fotografie, ktorí majú vzťah k
nášmu mestu, či už pôvodom, pobytom, prácou alebo štúdiom. V súťažných témach môžu zaslať
fotografie len ich autori.

Do súťaže sa prostredníctvom internetového portálu http://www.fototime.sk v súlade s cieľom a
pravidlami súťaže (príloha č.1) prijímajú digitálne alebo digitalizované fotografie z oblasti Ružomberka
a jeho okolia
.

Témy súťaže:
Súťaž je rozdelená do nasledovných súťažných tém bez obmedzenia veku:
1. KRAJINA, PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PRIEMYSEL
2. ŽIVOT V MESTE A OKOLÍ, VOĽNÝ ČAS, RODINA
3. ARCHITEKTÚRA, DOKUMENT A PAMIATKY

Kalendár


Otvorenie súťaže: 1.7.2017, 00:00:00
Uzávierka prijímania fotografií: 30. 9. 2017, 23:59:59
Porota: 2. 10. 2017
    Fotoklub pri Liptovskom múzeu Ružomberok a zástupca mesta Ružomberok

Zaplatenie účastníckeho poplatku: najneskôr do 30.9.2017
    Zaplatením do pokladne o.z., alebo pripísaním na účet o.z.
    SBERBANK, pobočka Ružomberok, IBAN: SK 55 3100 0000 0043 2003 5518

Oznámenie výsledkov: 27.10.2017
Vernisáž výstavy a výstava: 27.10.2017, 14:30
    Galéria Fotoklubu pri Liptovskom múzeu Ružomberok, Liptovské múzeum Ružomberok I. poschodie 27. 10. - 1.12. 2017

Propozície:

Témy


1. Krajina, príroda, životné prostredie, priemysel

2. Život v meste a okolí, voľný čas, rodina

3. Architektúra, dokument a pamiatky

Ceny


Témy 1, 2 a 3 – finančné ceny v každej téme vo výške:
    1. cena 70 Eur
    2. cena 50 Eur
    3. cena 30 Eur

Partneri


Mesto Ružomberok
Liptovské múzeum Ružomberok
Kultúrny dom Andreja Hlinku a.s.
WEGA LH, s.r.o. Liptovský Hrádok
WANAKA Group, s.r.o. Liptovský Hrádok

Organizátor