Filter Fotogaléria

Počet fotografií:1021 Počet autorov: 125

Počet fotografií:1021 Počet autorov: 125
Liptov vo fotografii 2016
A1: Liptovská krajina a príroda
Plávková Erika
Nízke Tatry
Liptov vo fotografii 2016
A3: Kriváň
Plávková Erika
Medzi mrakmi
Liptov vo fotografii 2016
A4: Divožijúce zvieratá na Liptove
Škutová Mária, AZSF, MZSF
kamaráti
Liptov vo fotografii 2016
A4: Divožijúce zvieratá na Liptove
Škutová Mária, AZSF, MZSF
Na hornom Liptove 1a
Liptov vo fotografii 2016
A3: Kriváň
Škutová Mária, AZSF, MZSF
Kriváň
Liptov vo fotografii 2016
A2: Život ľudí
Škutová Mária, AZSF, MZSF
Cesta rozprávkovým lesom
Liptov vo fotografii 2016
A1: Liptovská krajina a príroda
Škutová Mária, AZSF, MZSF
Liptovská krajina 1
Liptov vo fotografii 2016
B1: Liptov mladým objektívom
Zacharová Dominika
Zástavka
2. cena KNL NF Deti deťom
Liptov vo fotografii 2016
A2: Život ľudí
Trepáč Miroslav
Poorané
Liptov vo fotografii 2016
A1: Liptovská krajina a príroda
Trepáč Miroslav
V prírodnej záhradke
Liptov vo fotografii 2016
A1: Liptovská krajina a príroda
Trepáč Miroslav
Poniklece
Liptov vo fotografii 2016
A2: Život ľudí
Trepáč Miroslav
Znovu na piesku
Liptov vo fotografii 2016
A2: Život ľudí
Trepáč Miroslav
Úprimne blahoželám
Liptov vo fotografii 2016
A2: Život ľudí
Trepáč Miroslav
2 x štyri
Liptov vo fotografii 2016
A1: Liptovská krajina a príroda
Trepáč Miroslav
Rodná hruda II.
Liptov vo fotografii 2016
A1: Liptovská krajina a príroda
Trepáč Miroslav
Rodná hruda I.
Liptov vo fotografii 2016
A3: Kriváň
Trepáč Miroslav
Kriváň II.
Liptov vo fotografii 2016
A3: Kriváň
Trepáč Miroslav
Kriváň I.
Liptov vo fotografii 2016
A3: Kriváň
Trepáč Miroslav
Rodná hruda a Kriváň
Liptov vo fotografii 2016
A3: Kriváň
Trepáč Miroslav
Kriváň pozerá na Vavrišovo
Liptov vo fotografii 2016
B1: Liptov mladým objektívom
TREPÁČOVÁ Izabela
Baranec 1
Liptov vo fotografii 2016
A3: Kriváň
TREPÁČOVÁ Izabela
Maľovaný
Liptov vo fotografii 2016
B1: Liptov mladým objektívom
Košecká Kamila
Pod bielou perinou
Čestné uznanie primátora mesta Lipt. Hrádok
Liptov vo fotografii 2016
A2: Život ľudí
Lengyel Peter
Na skale
Liptov vo fotografii 2016
A4: Divožijúce zvieratá na Liptove
Košecká Kamila
srny3
Počet fotografií:1021 Počet autorov: 125
Legenda:
Bez poplatku
Poplatok nie je uhradený