Filter Fotogaléria

Počet fotografií:5966 Počet autorov: 416

Počet fotografií:5966 Počet autorov: 416
Liptovský Hrádok vo fotografii 2023, XII. ročník
Téma A3: Kriváň - Cena MUDr. Dušana Červeňa (fotografie vrchu Kriváň)
Letavayová Mária
kriváň v zime1
Liptovský Hrádok vo fotografii 2023, XII. ročník
Téma A2: Život v Liptovskom Hrádku
Fedurco Andrej
Ranný príchod vlaku
Liptovský Hrádok vo fotografii 2023, XII. ročník
Téma A3: Kriváň - Cena MUDr. Dušana Červeňa (fotografie vrchu Kriváň)
Letavayová Mária
Kriváň v zime
Liptovský Hrádok vo fotografii 2023, XII. ročník
Téma A2: Život v Liptovskom Hrádku
Fedurco Andrej
Život Belej v Liptovskom Hrádku
Liptovský Hrádok vo fotografii 2023, XII. ročník
Téma A2: Život v Liptovskom Hrádku
Orfánus Milan
FS Stráne Važec, tanec MEDVEĎ
Liptovský Hrádok vo fotografii 2023, XII. ročník
Téma A1: Krásy Liptovského Hrádku
Fedurco Andrej
Temný vládca Arboréta
2. cena. Mladým fotoobjektívom
Liptovský Hrádok vo fotografii 2023, XII. ročník
Téma A1: Krásy Liptovského Hrádku
Fedurco Andrej
Gaštanové tieňovanie
Liptovský Hrádok vo fotografii 2023, XII. ročník
Téma A2: Život v Liptovskom Hrádku
Orfánus Milan
Hrádocké korzo
Liptovský Hrádok vo fotografii 2023, XII. ročník
Téma A3: Kriváň - Cena MUDr. Dušana Červeňa (fotografie vrchu Kriváň)
Madeja Patrik
Kriváň v hmle
Liptovský Hrádok vo fotografii 2023, XII. ročník
Téma A1: Krásy Liptovského Hrádku
Madeja Patrik
Kúsok raja v Liptovskom Hrádku
Liptovský Hrádok vo fotografii 2023, XII. ročník
Téma A1: Krásy Liptovského Hrádku
Vrbičan Matej
Maliarova paleta farieb
1. cena. Mladým fotoobjektívom
Liptovský Hrádok vo fotografii 2023, XII. ročník
Téma A1: Krásy Liptovského Hrádku
Vrbičan Matej
Letné ráno
Liptovský Hrádok vo fotografii 2023, XII. ročník
Téma A1: Krásy Liptovského Hrádku
Vrbičan Matej
Podvečer na lúke
Liptovský Hrádok vo fotografii 2023, XII. ročník
Téma A1: Krásy Liptovského Hrádku
Sališ Pavol
pohľad do neba
Liptovský Hrádok vo fotografii 2023, XII. ročník
Téma A1: Krásy Liptovského Hrádku
Sališ Pavol
nový život
Liptovský Hrádok vo fotografii 2023, XII. ročník
Téma A1: Krásy Liptovského Hrádku
Sališ Pavol
jesenné huby
Liptovský Hrádok vo fotografii 2023, XII. ročník
Téma A1: Krásy Liptovského Hrádku
Sališ Pavol
jesenné farby
Liptovský Hrádok vo fotografii 2023, XII. ročník
Téma A1: Krásy Liptovského Hrádku
Sališ Pavol
dolu po konári
Liptovský Hrádok vo fotografii 2023, XII. ročník
Téma A3: Kriváň - Cena MUDr. Dušana Červeňa (fotografie vrchu Kriváň)
Sališ Pavol
Mraky za Kriváňom
Liptovský Hrádok vo fotografii 2023, XII. ročník
Téma A3: Kriváň - Cena MUDr. Dušana Červeňa (fotografie vrchu Kriváň)
Sališ Pavol
Kriváň a mraky
Čestné uznanie. A3 - Kriváň - cena MUDr. Dušana Červeňa
Liptovský Hrádok vo fotografii 2023, XII. ročník
Téma A3: Kriváň - Cena MUDr. Dušana Červeňa (fotografie vrchu Kriváň)
Sališ Pavol
Kriváň pred východom Slnka
Liptovský Hrádok vo fotografii 2023, XII. ročník
Téma A2: Život v Liptovskom Hrádku
Vrbicanova Lenka
Bocian na pomníku
Liptovský Hrádok vo fotografii 2023, XII. ročník
Téma A3: Kriváň - Cena MUDr. Dušana Červeňa (fotografie vrchu Kriváň)
Vrbicanova Lenka
Keď Kriváň dohliada na Pribylinu
Liptovský Hrádok vo fotografii 2023, XII. ročník
Téma A1: Krásy Liptovského Hrádku
Vrbicanova Lenka
V zimnej rozprávke
Liptovský Hrádok vo fotografii 2023, XII. ročník
Téma A1: Krásy Liptovského Hrádku
Vrbicanova Lenka
Keď si vyjde mesiac na skalku
Počet fotografií:5966 Počet autorov: 416
Legenda:
Bez poplatku
Poplatok nie je uhradený