Filter Fotogaléria

Počet fotografií:6207 Počet autorov: 439

Počet fotografií:6207 Počet autorov: 439
Liptovský Hrádok vo fotografii 2015.
A2: Život v Liptovskom Hrádku
Kompiš Ľubomír
Na jarmoku
Liptovský Hrádok vo fotografii 2015.
A1: Krásy Liptovského Hrádku
Chovanová Tímea
Búrlivá voda
Liptovský Hrádok vo fotografii 2015.
A1: Krásy Liptovského Hrádku
Kompiš Ľubomír
Po búrke
Liptovský Hrádok vo fotografii 2015.
A3: Stavebné detaily v Liptovskom Hrádku a Dovalove
Kompiš Ľubomír
Most ponad Belú
Liptovský Hrádok vo fotografii 2015.
A3: Stavebné detaily v Liptovskom Hrádku a Dovalove
Kompiš Ľubomír
YWKA
3. cena
Liptovský Hrádok vo fotografii 2015.
A3: Stavebné detaily v Liptovskom Hrádku a Dovalove
TREPÁČOVÁ Izabela
Kovové krídla
2. Cena Jazykovej školy Kronelingua LH a KNL, NF Deti deťom
Liptovský Hrádok vo fotografii 2015.
A3: Stavebné detaily v Liptovskom Hrádku a Dovalove
TREPÁČOVÁ Izabela
Drevené cifričky
Liptovský Hrádok vo fotografii 2015.
A3: Stavebné detaily v Liptovskom Hrádku a Dovalove
TREPÁČOVÁ Izabela
Priehľadné dvojičky
Liptovský Hrádok vo fotografii 2015.
A3: Stavebné detaily v Liptovskom Hrádku a Dovalove
TREPÁČOVÁ Izabela
Hviezdoslavova fasáda
Liptovský Hrádok vo fotografii 2015.
A3: Stavebné detaily v Liptovskom Hrádku a Dovalove
TREPÁČOVÁ Izabela
Okno
Liptovský Hrádok vo fotografii 2015.
A2: Život v Liptovskom Hrádku
TREPÁČOVÁ Izabela
Po schodoch...v nedeľu.
Liptovský Hrádok vo fotografii 2015.
A2: Život v Liptovskom Hrádku
TREPÁČOVÁ Izabela
V ceste nestoja
Liptovský Hrádok vo fotografii 2015.
A2: Život v Liptovskom Hrádku
TREPÁČOVÁ Izabela
Hreje ma biela perina.
Liptovský Hrádok vo fotografii 2015.
A2: Život v Liptovskom Hrádku
TREPÁČOVÁ Izabela
Drevený anjel
Liptovský Hrádok vo fotografii 2015.
A2: Život v Liptovskom Hrádku
TREPÁČOVÁ Izabela
Biometry
Liptovský Hrádok vo fotografii 2015.
A1: Krásy Liptovského Hrádku
TREPÁČOVÁ Izabela
František Wisner, ďakujeme.
Liptovský Hrádok vo fotografii 2015.
A1: Krásy Liptovského Hrádku
TREPÁČOVÁ Izabela
Jabĺčka
2. Cena Jazykovej školy Kronelingua LH a KNL, NF Deti deťom
Liptovský Hrádok vo fotografii 2015.
A1: Krásy Liptovského Hrádku
Macík Martin
Belá
Liptovský Hrádok vo fotografii 2015.
A1: Krásy Liptovského Hrádku
Macík Martin
Arborétum II
Liptovský Hrádok vo fotografii 2015.
A1: Krásy Liptovského Hrádku
Šuba Július
Dovalovo
Liptovský Hrádok vo fotografii 2015.
A1: Krásy Liptovského Hrádku
Macík Martin
Arborétum
Liptovský Hrádok vo fotografii 2015.
A3: Stavebné detaily v Liptovskom Hrádku a Dovalove
Škuta Vladimír, AZSF, MZSF
Dovalovo
Liptovský Hrádok vo fotografii 2015.
A1: Krásy Liptovského Hrádku
Škuta Vladimír, AZSF, MZSF
Mesto zelene
Liptovský Hrádok vo fotografii 2015.
A1: Krásy Liptovského Hrádku
Škuta Vladimír, AZSF, MZSF
Kultúrne leto 2015
Liptovský Hrádok vo fotografii 2015.
A3: Stavebné detaily v Liptovskom Hrádku a Dovalove
Trepáč Miroslav
Zbrojnica
Čestné uznanie
Počet fotografií:6207 Počet autorov: 439
Legenda:
Bez poplatku
Poplatok nie je uhradený