Názov súťaže Počet tém Počet autorov Počet fotografií Výsledky Katalóg Štatistika Uzávierka
Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020 1 18 170 - - - 09.06.2020